Boek bespreking

Boek bespreking

Een boek bevat decennia of zelfs eeuwen aan levens ervaring, het hele leven van iemand wordt in een honderdtal pagina’s weegegeven. Daar kunnen wij van leren.

Lezen vergt echter tijd en inspanning en niet iedereen is bereid om die tijd en inspanning te leveren. Niet iedereen is ook hetzelfde, niet iedereen leert nieuwe dingen opdezelfde manier. Sommige mensen zijn visueel van aard, ze moeten het zien om het te kunnen begrijpen, andere mensen zijn meer abstracte denkers, weer andere mensen
leren door met andere mensen te praten. Bij een boek bespreking combineren wij deze verschillende facetten. We nemen een bijbelboek of een onderwerp zoals b.v. hoe ga ik
om met conflicten. We verwerken achtergrond informatie hierover en gaan met elkaar ingesprek op een ongedwongen manier. Je bent van harte welkom.

X