Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Het Christelijk geloof is ontstaan in Noord Afrika, in het gebied dat tegenwoordig bekend staat als het midden oosten. In de eerste eeuw na Christus heeft het Christelijk geloof zich over de hele toen bekende wereld verspreid. Hedendaagse Christenen in India traceren hun wortels tot de apostel Thomas, een van de apostelen van Jezus Christus. Westerse Christenen traceren hun wortels tot de Apostelen Paulus en Petrus. In zijn boek: Het vergeten christendom – de duizendjarige bloeitijd van de kerk in het midden oosten, Azie en Afrika vertelt Philip Jenkins over de opkomst en ondergang van de Christelijke Kerk in het Midden Oosten, Azie en Afrika.

Mensen uit Ethiopie (Oost Afrika) kwamen in contact met het evangelie lang voordat het evangelie vaste voet aan de grond kreeg in Europa. In 300 na Christus was het Christelijk geloof de staats Gods dienst in Etiopie. Het Christelijk geloof bereikte Nederland bijna 400 jaar later ( De eerste Christenen in Nederland http://hervormdegemeentekatwijk.nl/wijken/immanuel/extra/diversen/de-eerste-christenen-in-nl

Sinds de kruisiging van Christus tot nu heeft het Evagelie van Jezus Christus zich langs verschillende en soms heel bijzondere routes over de hele wereld verspreid.

Tijdens de Vietnam oorlog werd een Viatnamees opgesloten vanwege afwijkende ideeen. Op een dag werd toen hij  de latrine van de kamp bewakers schoonmaakte zijn aandacht getrokken door een stuk papier in de latrine waarop in het het Vietnamees geschreven stond. “ Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).  Hij stak zijn hand in de latrine en haalde dat stuk papier uit de shit maakte het schoon en las verder.  Het bleek dat er meerdere van dat soort stujes papier in de latrine tussen de shit lag. Wat hij las sprak hem  aan, hierdoor geinspireerd ging hij dagelijks tussen de shit op zoek naar meer van dat soort papier. Geinspireerd door wat hij las is hij Christen geworden. Later bleek dat een van de bewakers bladzijden uit een Bijbel als toilet papier gebruikte.

Het woord van God bereikt geintereseerden op soms vreemde wijze. Na de ontdekking van Amerika door Christofel Columbus ontstond in Europa een ware goudkoorts. Vele mensen in Europa wilden zo gauw mogelijk steen rijk worden desnoods over de ruggen en het leven van andere mensen. De west Indische- en de Oost Indische compagny werden opgericht met als doel de rijkdommen van de nieuwe wereld te ontginnen. Nietsontziend werden milioenen Afrikanen onder erbarmelijke omstandigheden van hun vrijheid beroofd en in de nieuwe wereld onder erbarmelijke toestanden te werk gesteld om deze mensen hun rijkdom te bezorgen. Bijna niemand bekommerde zich om het lot van deze tot slaaf gemaakte mensen.

In het plaatsje Hurnhut in Duitsland woonden volgelingen van Johannes Hus. Johannes Hus (1415) kwam uit wat tegenwoordig bekend staat als Tsjecho-Slowakije. Hij werd  op gruwelijke wijze vermoord vanwege zijn geloofs opvattingen. Hij werd op de brandstapel  geplaatst en levend verbrand. Zijn volgelingen vluchtten en vonden onderdak op het landgoed van Graaf von Zinzendorf. In Hernhut beleefden deze Christenen onder de bezielende leiding van Graaf von Zinzendorf een verdieping van hun geloofsleven (1720) teweeg gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. Hierdoor gedreven trokken zij de wijde wereld in om aan slaven het Evangelie van Jezus Christus te vertellen. Dit gebeurde lang voordat er zendingsorganisaties bestonden. Vanuit de kracht van de  opwekkingsbeweging ontstond de zendingsdrang en in 1732 vertrokken twee broeders naar St. Thomas (Caraïbische gebied) om onder de slaven van West-Indië te gaan werken. In 1735 vertrokken Hernhutters naar Suriname. Het resultaat van hun arbeid is de Evangelische Broeder gemeente in Suriname, de grootste protestantse kerk in Suriname.

Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 trokken veel  Surinamers naar Nederland. Sommigen zochten en vonden onderdak in Zeist en bij verschillende Christelijke kerken in Nederland. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht ontstonden Kerken met Surinaamse migranten. In Arnhem kwamen  begin jaren tachtig van de vorige eeuw een aantal Surinamers in Arnhem bijeen die samen op de zondag bijeenkwamen voor de ere dienst en andere activiteiten. Dit was het begin van EBG Arnhem.

X